Usluge

Naslovna > Usluge > Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću u posljednjih desetak godina postali su od iznimne važnosti za svaku organizaciju, tvrtku ili pojedinca koji o sebi i svom poslu razmišlja moderno, racionalno i odgovorno. 

Odnosi s javnošću dio su strateškog upravljanja. Zadaća im je stvoriti i održati ugled  tvrtke te povećati prepoznatljivost stalnim i dosljednim dijalogom sa zajednicom. Stvaranje i održavanje dijaloga rezultat je planiranog komuniciranja, a ima za cilj održati  povjerenje i razumijevanje između tvrtke i njezinih javnosti. Planirani i proaktivno vođeni odnosi s javnošću temelj su ugleda pojedinca ili tvrtke, pa tako i nezaobilazan element uspješnog poslovanja.


Usluge koje nudimo:

izrada komunikacijske strategije
izrada i provedba PR planova (izdvajamo: PR proizvoda i usluga te organizacija događanja)
organizacija i provedba informativnih i edukacijskih kampanja
izgradnja imidža (branding)

Oblici PR-a, odnosa s javnošću koje nudimo: 

  1. Media Relations: komunikacija usmjerena prema predstavnicima medijma
  2. Product Publicity: komunikacija usmjerena prema korisnicima i potencijalnim korisnicima proizvoda i usluga
  3. Human Relations: komunikacija usmjerena prema sadašnjim, bivšim i potencijalnim poslovnim suradnicima
  4. Corporate Identity: kreiranje komunikacijskog identiteta kompanije i podržavanje javnih akcije (npr. obilježavanje i medijsko praćenje sponzorstava i primjera društvene odgovornosti kompanije)
  5. Issues Management: služi unapređenju ciljane komunikacije o određenoj temi
  6. Eco - Relations: komunikacija usmjerena prema kritičkim diskursima oko normi i vrijednosti zaštite životnog okoliša