Usluge

Naslovna > Usluge > PRESS konferencije

PRESS konferencije

Organizacija PRESS konferencije
Organizacija PRESS konferencije
Organizacija PRESS konferencije
Organizacija PRESS konferencije
Organizacija PRESS konferencije
Organizacija PRESS konferencije

Press konferencija važan je način komuniciranja tvrtke s predstavnicima medija. Dobro osmišljena, profesionalno pripremljena i organizirana press konfrencija snažan je alat u odnosima s javnošću. Imidž tvtke u javnosti ovisi i o načinu komunikacije s medijima u suradnji s kojima se plasiraju informacije od važnosti za kompaniju. Naš je imperativ uspješna realizacija press konferencije i zadovoljan klijent.


Agencija Laurusdan svojim klijentima osigurava integriranu uslugu kod organizacije press konfrencija  koja obuhvaća pripremu i provedbu događaja:

slanje pozivnica relevantnim medijima
produkciju press materijala za novinare
pripremu i koordinaciju događanja
praćenje i prikupljanje medijskih objava

Kako bi tvrtka uspješno funkcionirala, potrebno je efikasno komunicirati i sa stručnim javnostima. Laurusdan, agencija za odnose s javnošću, organizira stručna predavanja  za klijente.